บริษัท ป.การช่าง เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ป.การช่าง เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ป.การช่าง เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ป.การช่าง เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ป.การช่าง เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นนายหน้าเกี่ยวกับเรื่องเหล็กทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ป.การช่าง เซอร์วิส จำกัด


9/262 หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ป.การช่าง เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/262 หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ป.การช่าง เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ป.การช่าง เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0745559000764
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ป.การช่าง เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ป.การช่าง เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*