บริษัท เจริญทรัพย์ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจริญทรัพย์ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด"

บริษัท เจริญทรัพย์ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจริญทรัพย์ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจริญทรัพย์ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการแปรรูป ผลิต และจำหน่ายอาหารทะเลทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจริญทรัพย์ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด


99/9 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจริญทรัพย์ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/9 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เจริญทรัพย์ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจริญทรัพย์ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000772
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจริญทรัพย์ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจริญทรัพย์ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*