บริษัท เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด


52/1 หมู่ที่ 5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/1 หมู่ที่ 5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000781
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*