บริษัท ไอเบสท์ซัพพลายส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเบสท์ซัพพลายส์ จำกัด"

บริษัท ไอเบสท์ซัพพลายส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเบสท์ซัพพลายส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเบสท์ซัพพลายส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเบสท์ซัพพลายส์ จำกัด


111/48 หมู่บ้านแกรนด์กิตติยา หมู่ที่ 4 ซอย1 ถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเบสท์ซัพพลายส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/48 หมู่บ้านแกรนด์กิตติยา หมู่ที่ 4 ซอย1 ถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเบสท์ซัพพลายส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเบสท์ซัพพลายส์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000799
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเบสท์ซัพพลายส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเบสท์ซัพพลายส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*