บริษัท วีแคนบิวดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีแคนบิวดิ้ง จำกัด"

บริษัท วีแคนบิวดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีแคนบิวดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีแคนบิวดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีแคนบิวดิ้ง จำกัด


73 หมู่ที่ 1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีแคนบิวดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

73 หมู่ที่ 1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

แผนที่บริษัท บริษัท วีแคนบิวดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีแคนบิวดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0745559000802
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีแคนบิวดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีแคนบิวดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*