บริษัท แอลทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จำกัด"

บริษัท แอลทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างทำ กล่องโลหะ พ่นสีฝุ่น หม้อแปลงเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จำกัด


99/9 หมู่ที่ 2 ซอยวัดกาหลง ถนนพระรามที่ 2 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/9 หมู่ที่ 2 ซอยวัดกาหลง ถนนพระรามที่ 2 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท แอลทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จำกัด

ได้แก่ 0745559000811
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*