บริษัท เอสพี มาร์ท 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสพี มาร์ท 2016 จำกัด"

บริษัท เอสพี มาร์ท 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสพี มาร์ท 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสพี มาร์ท 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผ้าม้วน ผ้าพับทุกชนิด ผ้าชิ้นส่วน เชือก ซิป กระดุม ยางยืด ปกเสื้อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสพี มาร์ท 2016 จำกัด


206/32 หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสพี มาร์ท 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

206/32 หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท เอสพี มาร์ท 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสพี มาร์ท 2016 จำกัด

ได้แก่ 0745559000829
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสพี มาร์ท 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสพี มาร์ท 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*