บริษัท แสงทองทวีขนส่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสงทองทวีขนส่ง จำกัด"

บริษัท แสงทองทวีขนส่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสงทองทวีขนส่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสงทองทวีขนส่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสงทองทวีขนส่ง จำกัด


14/1 หมู่ที่ 9 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสงทองทวีขนส่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/1 หมู่ที่ 9 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

แผนที่บริษัท บริษัท แสงทองทวีขนส่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสงทองทวีขนส่ง จำกัด

ได้แก่ 0745559000837
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสงทองทวีขนส่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสงทองทวีขนส่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*