บริษัท เฟรนด์ อิมเพ็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟรนด์ อิมเพ็กซ์ จำกัด"

บริษัท เฟรนด์ อิมเพ็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟรนด์ อิมเพ็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟรนด์ อิมเพ็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกาผลิตและจำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟรนด์ อิมเพ็กซ์ จำกัด


954/7 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟรนด์ อิมเพ็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

954/7 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เฟรนด์ อิมเพ็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟรนด์ อิมเพ็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000853
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟรนด์ อิมเพ็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟรนด์ อิมเพ็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*