บริษัท เจบีเอส ซัพพลาย 59 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจบีเอส ซัพพลาย 59 จำกัด"

บริษัท เจบีเอส ซัพพลาย 59 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจบีเอส ซัพพลาย 59 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจบีเอส ซัพพลาย 59 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายประตูอลูมิเนียมหน้าต่างประตูห้องเย็น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจบีเอส ซัพพลาย 59 จำกัด


67/1373 หมู่ที่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจบีเอส ซัพพลาย 59 จำกัด ตั้งอยู่ที่

67/1373 หมู่ที่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เจบีเอส ซัพพลาย 59 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจบีเอส ซัพพลาย 59 จำกัด

ได้แก่ 0745559000861
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจบีเอส ซัพพลาย 59 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจบีเอส ซัพพลาย 59 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*