บริษัท ต้นสมุทร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ต้นสมุทร จำกัด"

บริษัท ต้นสมุทร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ต้นสมุทร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ต้นสมุทร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งถ่ายสินค้าและโดยสารทั้งทางบกน้ำอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ต้นสมุทร จำกัด


54/4 หมู่ที่ 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ต้นสมุทร จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/4 หมู่ที่ 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ต้นสมุทร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ต้นสมุทร จำกัด

ได้แก่ 0745559000870
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ต้นสมุทร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ต้นสมุทร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*