บริษัท รักชัยกรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รักชัยกรุ๊ป จำกัด"

บริษัท รักชัยกรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รักชัยกรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 205,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รักชัยกรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รักชัยกรุ๊ป จำกัด


57/6 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รักชัยกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

57/6 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท รักชัยกรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รักชัยกรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0745559000888
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รักชัยกรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รักชัยกรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*