บริษัท เทอร์มอลโพรเซส สเปเชี่ยลลิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทอร์มอลโพรเซส สเปเชี่ยลลิส จำกัด"

บริษัท เทอร์มอลโพรเซส สเปเชี่ยลลิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทอร์มอลโพรเซส สเปเชี่ยลลิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทอร์มอลโพรเซส สเปเชี่ยลลิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการศึกษา ทดลอง และปรึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทอร์มอลโพรเซส สเปเชี่ยลลิส จำกัด


10/80 หมู่ที่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทอร์มอลโพรเซส สเปเชี่ยลลิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/80 หมู่ที่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เทอร์มอลโพรเซส สเปเชี่ยลลิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทอร์มอลโพรเซส สเปเชี่ยลลิส จำกัด

ได้แก่ 0745559000896
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทอร์มอลโพรเซส สเปเชี่ยลลิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทอร์มอลโพรเซส สเปเชี่ยลลิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*