บริษัท วสิฐ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วสิฐ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท วสิฐ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วสิฐ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วสิฐ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์ สกรีน บนถุงหรือซอง บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วสิฐ ซัพพลาย จำกัด


31/12 หมู่ที่ 4 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วสิฐ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

31/12 หมู่ที่ 4 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท วสิฐ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วสิฐ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0745559000900
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วสิฐ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วสิฐ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*