บริษัท ที.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด"

บริษัท ที.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร ก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด


86/34 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

86/34 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท ที.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด

ได้แก่ 0745559000918
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*