บริษัท ดอกพุด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดอกพุด จำกัด"

บริษัท ดอกพุด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดอกพุด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดอกพุด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานธรรมชาติ พลังงานชีวมวล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดอกพุด จำกัด


18/2 หมู่ที่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดอกพุด จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/2 หมู่ที่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท บริษัท ดอกพุด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดอกพุด จำกัด

ได้แก่ 0745559000926
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดอกพุด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดอกพุด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*