บริษัท นิว วิคตอรี่ พลาสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิว วิคตอรี่ พลาสติก จำกัด"

บริษัท นิว วิคตอรี่ พลาสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิว วิคตอรี่ พลาสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิว วิคตอรี่ พลาสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิว วิคตอรี่ พลาสติก จำกัด


146/19 หมู่ที่ 1 ซอย7 ถนนบางบอน 5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิว วิคตอรี่ พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

146/19 หมู่ที่ 1 ซอย7 ถนนบางบอน 5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท นิว วิคตอรี่ พลาสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิว วิคตอรี่ พลาสติก จำกัด

ได้แก่ 0745559000969
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิว วิคตอรี่ พลาสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิว วิคตอรี่ พลาสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*