ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เฮงรุ่งเรือง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เฮงรุ่งเรือง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เฮงรุ่งเรือง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เฮงรุ่งเรือง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เฮงรุ่งเรือง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับออกแบบ ตกแต่ง อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เฮงรุ่งเรือง


32 หมู่ที่ 9 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เฮงรุ่งเรือง ตั้งอยู่ที่

32 หมู่ที่ 9 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เฮงรุ่งเรืองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เฮงรุ่งเรือง

ได้แก่ 0753558000033
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เฮงรุ่งเรือง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เฮงรุ่งเรือง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*