ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์บี เวลตี้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์บี เวลตี้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์บี เวลตี้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์บี เวลตี้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์บี เวลตี้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์บี เวลตี้


79 หมู่ที่ 7 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์บี เวลตี้ ตั้งอยู่ที่

79 หมู่ที่ 7 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์บี เวลตี้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์บี เวลตี้

ได้แก่ 0753559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์บี เวลตี้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์บี เวลตี้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*