ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัยแม่กลอง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัยแม่กลอง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัยแม่กลอง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัยแม่กลอง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัยแม่กลอง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งยางรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัยแม่กลอง


87/1 หมู่ที่ 7 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัยแม่กลอง ตั้งอยู่ที่

87/1 หมู่ที่ 7 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัยแม่กลองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัยแม่กลอง

ได้แก่ 0753559000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัยแม่กลอง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัยแม่กลอง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*