บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม) จำกัด"

บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ขายส่งเฟอร์นิเจอร์ ครัวเรือนและเฟอร์นิเจอร์สำนักงานทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม) จำกัด


133/52-53 ถนนทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม) จำกัด ตั้งอยู่ที่

133/52-53 ถนนทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

แผนที่บริษัท บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม) จำกัด

ได้แก่ 0755558000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*