บริษัท ภัควดี ลีสซิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภัควดี ลีสซิ่ง จำกัด"

บริษัท ภัควดี ลีสซิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภัควดี ลีสซิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภัควดี ลีสซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย จัดหา ให้เช่าซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ทุกชนิด รถยนต์จักรยานยนต์พร้อมอะไหล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภัควดี ลีสซิ่ง จำกัด


145 หมู่ที่ 12 ถนนปากท่อสายเก่า ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภัควดี ลีสซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

145 หมู่ที่ 12 ถนนปากท่อสายเก่า ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

แผนที่บริษัท บริษัท ภัควดี ลีสซิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภัควดี ลีสซิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0755558000035
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภัควดี ลีสซิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภัควดี ลีสซิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*