บริษัท เกรซรีสอร์ทอัมพวา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกรซรีสอร์ทอัมพวา จำกัด"

บริษัท เกรซรีสอร์ทอัมพวา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกรซรีสอร์ทอัมพวา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกรซรีสอร์ทอัมพวา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการให้เช่า บ้านพักรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกรซรีสอร์ทอัมพวา จำกัด


99/1 หมู่ที่ 8 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกรซรีสอร์ทอัมพวา จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/1 หมู่ที่ 8 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

แผนที่บริษัท บริษัท เกรซรีสอร์ทอัมพวา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกรซรีสอร์ทอัมพวา จำกัด

ได้แก่ 0755558000043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกรซรีสอร์ทอัมพวา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกรซรีสอร์ทอัมพวา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*