บริษัท สยามไนซ์กู๊ดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามไนซ์กู๊ดส์ จำกัด"

บริษัท สยามไนซ์กู๊ดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามไนซ์กู๊ดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามไนซ์กู๊ดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเพาะเห็ด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามไนซ์กู๊ดส์ จำกัด


49 หมู่ที่ 2 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามไนซ์กู๊ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

49 หมู่ที่ 2 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

แผนที่บริษัท บริษัท สยามไนซ์กู๊ดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามไนซ์กู๊ดส์ จำกัด

ได้แก่ 0755559000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามไนซ์กู๊ดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามไนซ์กู๊ดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*