บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด"

บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา ให้คำปรึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด


29 หมู่ที่ 7 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด ตั้งอยู่ที่

29 หมู่ที่ 7 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

แผนที่บริษัท บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด

ได้แก่ 0755559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*