บริษัท คานาอัน ออร์แกนิค โคโค่นัท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คานาอัน ออร์แกนิค โคโค่นัท จำกัด"

บริษัท คานาอัน ออร์แกนิค โคโค่นัท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คานาอัน ออร์แกนิค โคโค่นัท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คานาอัน ออร์แกนิค โคโค่นัท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คานาอัน ออร์แกนิค โคโค่นัท จำกัด


53/3 หมู่ที่ 2 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คานาอัน ออร์แกนิค โคโค่นัท จำกัด ตั้งอยู่ที่

53/3 หมู่ที่ 2 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

แผนที่บริษัท บริษัท คานาอัน ออร์แกนิค โคโค่นัท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คานาอัน ออร์แกนิค โคโค่นัท จำกัด

ได้แก่ 0755559000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คานาอัน ออร์แกนิค โคโค่นัท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คานาอัน ออร์แกนิค โคโค่นัท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*