บริษัท กนกรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กนกรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท กนกรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กนกรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กนกรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการับก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค งานโครงสร้าง งานโยธา ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กนกรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด


8/2 ซอยบางประจัน ถนนเอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กนกรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/2 ซอยบางประจัน ถนนเอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

แผนที่บริษัท บริษัท กนกรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กนกรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0755559000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กนกรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กนกรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*