บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตขนมขบเคี้ยว ขนมอบกรอบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด


8/4 หมู่ที่ 2 ซอยลูกแก้ว ถนนพระราม2 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/4 หมู่ที่ 2 ซอยลูกแก้ว ถนนพระราม2 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

แผนที่บริษัท บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0755559000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*