ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อรุณวิศิษฐ์ ก่อสร้าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อรุณวิศิษฐ์ ก่อสร้าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อรุณวิศิษฐ์ ก่อสร้าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อรุณวิศิษฐ์ ก่อสร้าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อรุณวิศิษฐ์ ก่อสร้าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อรุณวิศิษฐ์ ก่อสร้าง


135/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อรุณวิศิษฐ์ ก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่

135/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อรุณวิศิษฐ์ ก่อสร้างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อรุณวิศิษฐ์ ก่อสร้าง

ได้แก่ 0763558000076
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อรุณวิศิษฐ์ ก่อสร้าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อรุณวิศิษฐ์ ก่อสร้าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*