ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวรรณโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวรรณโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวรรณโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวรรณโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวรรณโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอิฐ หิน ปูน ทราย ลูกรัง วัสดุก่อสร้าง รับถมที่ดิน ปรับแต่งหน้าดิน ขุดดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวรรณโยธา


163 หมู่ที่ 3 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวรรณโยธา ตั้งอยู่ที่

163 หมู่ที่ 3 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวรรณโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวรรณโยธา

ได้แก่ 0763559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวรรณโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวรรณโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*