ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.คอมเทค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.คอมเทค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.คอมเทค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.คอมเทค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.คอมเทค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสร้างข่ายโทรศัพท์และโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.คอมเทค


215/2 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.คอมเทค ตั้งอยู่ที่

215/2 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.คอมเทคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.คอมเทค

ได้แก่ 0763559000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.คอมเทค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.คอมเทค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*