ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น 1988

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น 1988"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น 1988

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น 1988
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น 1988 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น 1988


135 หมู่ที่ 1 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น 1988 ตั้งอยู่ที่

135 หมู่ที่ 1 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น 1988เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น 1988

ได้แก่ 0763559000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น 1988:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น 1988:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*