ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณิศา เทรดดิ้ง 2559

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณิศา เทรดดิ้ง 2559"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณิศา เทรดดิ้ง 2559

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณิศา เทรดดิ้ง 2559
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณิศา เทรดดิ้ง 2559 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณิศา เทรดดิ้ง 2559


115 หมู่ที่ 1 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณิศา เทรดดิ้ง 2559 ตั้งอยู่ที่

115 หมู่ที่ 1 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณิศา เทรดดิ้ง 2559เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณิศา เทรดดิ้ง 2559

ได้แก่ 0763559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณิศา เทรดดิ้ง 2559:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณิศา เทรดดิ้ง 2559:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*