ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดเวล เพชรบุรี เซนเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดเวล เพชรบุรี เซนเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดเวล เพชรบุรี เซนเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดเวล เพชรบุรี เซนเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดเวล เพชรบุรี เซนเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เครื่องสำอาง อาหารเสริมและของใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดเวล เพชรบุรี เซนเตอร์


680/45 หมู่ที่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดเวล เพชรบุรี เซนเตอร์ ตั้งอยู่ที่

680/45 หมู่ที่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดเวล เพชรบุรี เซนเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดเวล เพชรบุรี เซนเตอร์

ได้แก่ 0763559000088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดเวล เพชรบุรี เซนเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดเวล เพชรบุรี เซนเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*