บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น จำกัด


47 หมู่ที่ 2 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

47 หมู่ที่ 2 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

แผนที่บริษัท บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0765558000043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*