บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัด"

บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงโม่หิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัด


317 หมู่ที่ 4 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัด ตั้งอยู่ที่

317 หมู่ที่ 4 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

แผนที่บริษัท บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัด

ได้แก่ 0765558000094
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*