บริษัท อาเธอร์ ไอที จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาเธอร์ ไอที จำกัด"

บริษัท อาเธอร์ ไอที จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาเธอร์ ไอที จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาเธอร์ ไอที จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย และบริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาเธอร์ ไอที จำกัด


493/71-72 ถนนเพชรเกษม(ชะอำ) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาเธอร์ ไอที จำกัด ตั้งอยู่ที่

493/71-72 ถนนเพชรเกษม(ชะอำ) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

แผนที่บริษัท บริษัท อาเธอร์ ไอที จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาเธอร์ ไอที จำกัด

ได้แก่ 0765558000108
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาเธอร์ ไอที จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาเธอร์ ไอที จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*