บริษัท พีแซ็พ ซับคอนแทรก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีแซ็พ ซับคอนแทรก จำกัด"

บริษัท พีแซ็พ ซับคอนแทรก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีแซ็พ ซับคอนแทรก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีแซ็พ ซับคอนแทรก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการและรับจ้างทำงานทั่วไปและรับจ้างเหมาแรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีแซ็พ ซับคอนแทรก จำกัด


161 หมู่ที่ 4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีแซ็พ ซับคอนแทรก จำกัด ตั้งอยู่ที่

161 หมู่ที่ 4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

แผนที่บริษัท บริษัท พีแซ็พ ซับคอนแทรก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีแซ็พ ซับคอนแทรก จำกัด

ได้แก่ 0765558000124
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีแซ็พ ซับคอนแทรก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีแซ็พ ซับคอนแทรก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*