บริษัท เพอร์เชออิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพอร์เชออิน จำกัด"

บริษัท เพอร์เชออิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพอร์เชออิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพอร์เชออิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย ให้เช่า ขายฝากและรับซื้อบ้านพร้อมที่ดิน จัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพอร์เชออิน จำกัด


1366/46 ถนนสามพระยา ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพอร์เชออิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

1366/46 ถนนสามพระยา ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

แผนที่บริษัท บริษัท เพอร์เชออิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพอร์เชออิน จำกัด

ได้แก่ 0765559000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพอร์เชออิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพอร์เชออิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*