บริษัท จีดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีดี จำกัด"

บริษัท จีดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า จัดหา อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีดี จำกัด


13/493 ถนนคลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

13/493 ถนนคลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

แผนที่บริษัท บริษัท จีดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีดี จำกัด

ได้แก่ 0765559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*