บริษัท สโมสรฟุตบอลเพชรบุรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สโมสรฟุตบอลเพชรบุรี จำกัด"

บริษัท สโมสรฟุตบอลเพชรบุรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สโมสรฟุตบอลเพชรบุรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สโมสรฟุตบอลเพชรบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจกีฬาอาชีพและสมัครเล่นทุกชนิด ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สโมสรฟุตบอลเพชรบุรี จำกัด


44/1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สโมสรฟุตบอลเพชรบุรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

แผนที่บริษัท บริษัท สโมสรฟุตบอลเพชรบุรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สโมสรฟุตบอลเพชรบุรี จำกัด

ได้แก่ 0765559000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สโมสรฟุตบอลเพชรบุรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สโมสรฟุตบอลเพชรบุรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*