บริษัท โปรซีเคียว เท็น โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรซีเคียว เท็น โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท โปรซีเคียว เท็น โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรซีเคียว เท็น โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรซีเคียว เท็น โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและรับติดตั้งกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรซีเคียว เท็น โซลูชั่น จำกัด


171 หมู่ที่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรซีเคียว เท็น โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

171 หมู่ที่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

แผนที่บริษัท บริษัท โปรซีเคียว เท็น โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรซีเคียว เท็น โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0765559000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรซีเคียว เท็น โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรซีเคียว เท็น โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*