บริษัท เอลิซาเบธมาร์ติน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอลิซาเบธมาร์ติน จำกัด"

บริษัท เอลิซาเบธมาร์ติน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอลิซาเบธมาร์ติน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอลิซาเบธมาร์ติน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า จัดหา อสังหาริมทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอลิซาเบธมาร์ติน จำกัด


13/492 ถนนคลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอลิซาเบธมาร์ติน จำกัด ตั้งอยู่ที่

13/492 ถนนคลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

แผนที่บริษัท บริษัท เอลิซาเบธมาร์ติน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอลิซาเบธมาร์ติน จำกัด

ได้แก่ 0765559000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอลิซาเบธมาร์ติน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอลิซาเบธมาร์ติน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*