บริษัท มิลเลอริท เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิลเลอริท เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด"

บริษัท มิลเลอริท เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิลเลอริท เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิลเลอริท เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คนกลางในการซื้อขายและเช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิลเลอริท เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด


1559/35 ถนนชลประทาน (ทรายใต้) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิลเลอริท เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

1559/35 ถนนชลประทาน (ทรายใต้) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

แผนที่บริษัท บริษัท มิลเลอริท เซาท์ อีส เอเชีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิลเลอริท เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด

ได้แก่ 0765559000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิลเลอริท เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิลเลอริท เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*