บริษัท ธนูการโยธา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนูการโยธา จำกัด"

บริษัท ธนูการโยธา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนูการโยธา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนูการโยธา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด งานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนูการโยธา จำกัด


25 หมู่ที่ 13 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนูการโยธา จำกัด ตั้งอยู่ที่

25 หมู่ที่ 13 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

แผนที่บริษัท บริษัท ธนูการโยธา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนูการโยธา จำกัด

ได้แก่ 0765559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนูการโยธา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนูการโยธา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*