บริษัท ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัด"

บริษัท ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัด


222/2 หมู่ที่ 4 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/2 หมู่ที่ 4 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76100

แผนที่บริษัท บริษัท ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัด

ได้แก่ 0765559000080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*