บริษัท ที วาย เอช จักรยาน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที วาย เอช จักรยาน จำกัด"

บริษัท ที วาย เอช จักรยาน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที วาย เอช จักรยาน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที วาย เอช จักรยาน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายจักรยาน อะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที วาย เอช จักรยาน จำกัด


173 ถนนนอก ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที วาย เอช จักรยาน จำกัด ตั้งอยู่ที่

173 ถนนนอก ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

แผนที่บริษัท บริษัท ที วาย เอช จักรยาน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที วาย เอช จักรยาน จำกัด

ได้แก่ 0765559000098
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที วาย เอช จักรยาน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที วาย เอช จักรยาน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*