บริษัท ที เอ็น เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที เอ็น เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ที เอ็น เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที เอ็น เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที เอ็น เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าประเภทขนมและผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที เอ็น เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด


1359/243 ถนนเพชรเกษม(ทรายใต้) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที เอ็น เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1359/243 ถนนเพชรเกษม(ทรายใต้) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

แผนที่บริษัท บริษัท ที เอ็น เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที เอ็น เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0765559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที เอ็น เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที เอ็น เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*