ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ ซัพพลายเออร์ ( 2016 )

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ ซัพพลายเออร์ ( 2016 )"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ ซัพพลายเออร์ ( 2016 )

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ ซัพพลายเออร์ ( 2016 )
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ ซัพพลายเออร์ ( 2016 ) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งปลีกและส่ง พร้อมให้บริการซ่อมและติดตั้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ ซัพพลายเออร์ ( 2016 )


95/1 หมู่ที่ 5 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ ซัพพลายเออร์ ( 2016 ) ตั้งอยู่ที่

95/1 หมู่ที่ 5 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ ซัพพลายเออร์ ( 2016 )เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ ซัพพลายเออร์ ( 2016 )

ได้แก่ 0773559000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ ซัพพลายเออร์ ( 2016 ):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ ซัพพลายเออร์ ( 2016 ):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*