ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมมนต์ทะเล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมมนต์ทะเล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมมนต์ทะเล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมมนต์ทะเล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมมนต์ทะเล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบการโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมมนต์ทะเล


11 ถนนสู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมมนต์ทะเล ตั้งอยู่ที่

11 ถนนสู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมมนต์ทะเลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมมนต์ทะเล

ได้แก่ 0773559000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมมนต์ทะเล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมมนต์ทะเล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*